Geen items

 

 

ATEX komt van “ATmosphère EXplosible”. Dit behelst alle situaties in welke personen met een explosierisico te maken hebben. Het kan gaan om stof, dampen zoals benzine, maar ook stofwolken van bijvoorbeeld toner of meel.

Om de risicos zoveel mogelijk te beperken, wordt in een Explosieveiligheidsdocument (EVD) als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) een indeling in verschillende risico zones gemaakt. Door de zonering worden de explosiegevaren duidelijk gemaakt in elk gebied.
De Europese Richtlijn (ATEX 100A ~ 1994/9/EG und ATEX 118A ~ 99/92/EG)
Gelden al sinds 2003 voor nieuwe installaties. Vanaf 1 juli 2006 moeten ook bestaande productieruimtes aan deze norm voldoen. ATEX 100A heeft betrekking op installaties en apparaten terwijl ATEX 118A van toepassing is voor de arbeids –omgeving en plaatsen in de explosie gevaren zone.
Wij proberen ons concept ATEX practice proof als schakel tussen personen en hun arbeidsomgeving te stellen.

Multi Norm Line :
A-Tex 137 is de Europese wetgeving ter bescherming op de werkplek voor
ATEX (Atmosphère Explosives)

Onze kleding welke A-Tex proof is, is vervaardigt onder de volgende normeringen: 

Klik hier als u de Atex produkt katalogus als PDF bestand wilt bekijken.
EN531 A,B1,C1,E2   Bescherming tegen hitte en vuur
EN533 index 3 Bescherming tegen hitte en vuur
EN470-1 Bescherming voor lassers
EN1149-2-3-5 Bescherming tegen statische elektriciteit
ENV50354 Bescherming tegen elektrische vlamboog
EN343-3-3 Bescherming tegen regen en wind, RET waarde 9
EN13034-6 Bescherming tegen chemische vloeistoffen
EN368 Bescherming tegen chemische vloeistoffen
EN471 Hoge zichtbaarheidsnorm
Atex-137 Explosie bescherming
EN340  Algemene richtlijnen


De Multi Norm voorraad werkkleding biedt een combinatie van hoogste bescherming en comfort. Het 350 gram/m² doek bestaat uit 64 % Katoen en 35% Polyester en 1% Static-Control. Het is tevens verkrijgbaar in lichtere gram gewichten per meter op aanvraag. 

 

Wat is ATEX