Geen items

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Olympus all in.

Levert op allerlei manieren een bijdrage aan duurzaamheid. Dat geeft mij persoonlijk erg veel voldoening. Zo houden we de aardbol ook leefbaar voor onze toekomstige generaties. Andre de Gunst | Eigenaar.

Speerpunt in ons beleid.

Sinds jaar en dag is maatschappelijk verantwoord ondernemen één van de belangrijkste pijlers in ons beleid. Dat ziet u op uiteenlopende manieren terug in onze organisatie.

Duurzaam inkopen.

Olympus onderschrijft de uitgangspunten van het overheidsprogramma Duurzaam Inkopen. Daarom zijn we actief in verschillende organisaties die bijdragen aan bewustwording rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij draait het vooral om veiligheid en welzijn op de werkplek, goede arbeidsomstandigheden, eerlijk zaken doen en een beter milieu.

Milieuvriendelijke materialen.

Als kledingleverancier zijn wij voortdurend op zoek naar kwalitatief hoogwaardige materialen die zo milieuvriendelijk mogelijk worden geproduceerd. Denk hierbij aan organic cotton en inzameling en hergebruik van kleding. Zo kopen wij alleen 100% ongebleekt katoen in en heeft onze belangrijkste leverancier het productieproces zo ingericht dat de vrijgekomen energie en gassen worden hergebruikt.

Verantwoord productieproces.

Al onze leveranciers staan garant voor een milieuvriendelijke productie. Ze beperken de hoeveelheid afval zo veel mogelijk en een groot deel ervan wordt gerecycled. Alle onze leveranciers en fabrikanten van de stoffen voldoen bovendien aan de EU richtlijnen van het Warenwetbesluit rondom Azo-kleurstoffen en de zwarte stoffenlijst van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Bewuste productie van logo's.

Het aanbrengen van een logo is vaak een erg milieubelastend proces. Wij kiezen daarom uitsluitend voor milieubewuste inkten en toepassingen. Wij werken bijvoorbeeld zonder chemicaliën en filteren het spoelwater voor hergebruik. Bovendien maken wij de logo's uit materialen die volledig vrij zijn van pvc en oplosmiddelen.

Natuurlijk verpakkingsmateriaal.

Wij versturen elke bestelling standaard in een onbedrukte kartonnen doos die perfect is afgestemd op de inhoud. Bovendien zijn de dozen gemaakt van materiaal dat voor 84% gerecycled is.

 

Fair Wear Foundation.

Op dit moment zijn onze leveranciers BP beroepskleding - Haen - Hydrowear - Tricorp en Texowear  lid van de Fair Wear Foundation (FWF).

Die controleert op werkomstandigheden en lokale milieuaspecten. Daarbij gaat onder andere aandacht uit naar het bestrijden van kinderarbeid, discriminatie en het stimuleren van eerlijke betaling. Ook stelt de FWF jaarlijks vast of wij ons aan onze afspraken en de gedragsregels houden.