Geen items

EN-Normen

EN 340: algemene eisen voor beschermende kleding
 

In deze norm staan de algemene basis vereisten voor de beschermende kleding. Maataanduidingen, het juiste gebruik van etikettering, de veroudering, maar ook de gebruiksinstructie zijn hierin opgenomen.

Door deze norm voor te schrijven, verzekert u zich als eindgebruiker van een belangrijk aantal zaken:

 • de maximaal toegestane krimp is vastgelegd in de norm, evenals
 • de kleurechtheid van het doek
 • de pH-waarde voor alle materialen
 • de gelimiteerde waarde van AZO-kleurstoffen
 • het maximale nikkelgehalte
 • het draagcomfort

De fabrikant moet verplicht zijn naam in het kledingstuk aanbrengen voor eventuele latere aansprakelijkheid. Óók na bewassing dienen de labels leesbaar te zijn.

 

EN 342: beschermende kleding tegen koude
 

De norm specificeert de vereisten en testmethoden, zoals vastgelegd voor bescherming tegen een koude omgeving.

 

EN 343 3.3: Beschermende kleding tegen slechte weersomstandigheden.
Lees verder...
 

De norm geeft informatie over:

 • de waterdichtheid (klasse 1-3)
 • de dampdoorlaatbaarheid (klasse 1-3)

De norm beschermt de gebruiker tegen neerslag en biedt de mogelijkheid om in een vochtige ondergrond te werken zonder dat het vocht door het kledingstuk heen dringt. De dampdoorlaatbaarheid geeft het gewenste draagcomfort.

 

EN 470/1: Beschermende kleding specifiek voor lassen en gelijkaardige werkzaamheden
 

Bij laswerkzaamheden is sprake van een verhoogd risico en biedt de norm EN 531 onvoldoende bescherming. In de EN 470/1 wordt bescherming geboden tegen incidenteel contact met lasspetters.

De nieuwe standaard EN ISO 11611 zal deze norm vervangen.

 

EN 471: Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid
 

Door gebruikmaking van goedgekeurde fluorescerende materialen en het juiste ontwerp in combinatie met reflecterende banen op het kledingstuk wordt voldaan aan de gestelde eisen van de hoge zichtbaarheid.

De plaatsing van het fluorescerende en reflecterende materiaal is vastgelegd in de norm.

 

 

EN 531: Beschermende kleding voor industrie-arbeiders, die worden blootgesteld aan hitte (met uitzondering voor lassers en brandweerlieden)
 

Bij deze norm wordt onderscheid gemaakt in diverse beschermingsklassen bij de:

 • vlamverspreiding
 • convectiewarmte
 • stralingswarmte
 • gesmolten aluminium en
 • gesmolten ijzer.

(de nieuwe EN ISO 11612 zal deze norm vervangen)

 

 

EN 533: Geeft enkel de waarde-invulling van de vlamverspreiding uit de norm van EN 531 weer
 

Deze norm voorziet enkel in de vlamverspreidingstest.

 

 

EN 1149: Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen
 

Wij maken hier onderscheid in de volgende klassen:

 • klasse 1149/1, de test op oppervlakteweerstand
 • klasse 1149/3, de test op doorgangsweerstand
 • klasse 1149/5, hierin zijn de productvereisten vastgelegd.

 

 

EN ISO 11611: Beschermende kleding specifiek voor lassers en gelijkaardige werkzaamheden
 

Deze norm vervangt de EN 470/1: beschermende kleding voor gebruik bij lassen.

Voor nadere informatie lees verder bij EN 470/1.

 

 

EN ISO 11612: beschermende kleding tegen hitte (met uitzondering voor lassers en brandweerlieden)
 

Deze norm vervangt de EN 531: beschermende kleding voor gebruik bij lassen.

Voor nadere informatie lees verder bij EN 531.

 

 

EN 13034: Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën.
 

Prestatie-eisen voor beschermende kleding tegen chemicaliën, die beperkte bescherming biedt tegen chemicaliën (type 6)

Er is enkel sprake van vloeistofafstotendheid, er is geen sprake van vloeistofdichtheid.

 

EN 14058: Beschermende kleding tegen koele omgevingen
 

Beschermende kleding: klimaatbescherming bij lage temperaturen. Er wordt getest bij koude op de prestaties van thermische weerstand, thermische isolatie, waterdampdoorlaatbaarheid, de doordringbaarheid van de lucht en de waterweerstand.

 

 

EN ISO 14116: Beschermende kleding tegen beperkte vlamverspreiding
 

Incidenteel kort contact met vuur, geen significant gevaar. De norm laat daarom een combinatie met andere hittewerende EN-normen niet toe.

 

 

EN 14.404: Kniebescherming voor werkzaamheden in een knielende positie
 

Deze norm is ontwikkeld om de knieën van gebruikers te beschermen tegen puntbelasting en te ontlasten in een knielende werkhouding. De gecertificeerde VanOchten® kniebeschermers bieden de drager het comfort tijdens zijn werkzaamheden, conform de Europese norm EN 14.404

 

 

EN 50354: Vlamboogtest op beschermende kleding
 

Deze norm is vervangen: zie EN 61482-1-2

 

 

EN 61482-1-2: Testmethode tegen thermische gevaren van een elektrische vlamboog
 

Deze norm beschermt werknemers tegen verbrandingsrisico's als gevolg van een elektrische vlamboog door kortsluiting bij schakelkasten of verkeerde schakelbewegingen. De norm is verdeeld in twee klassen: een vlamboog uitgevoerd met 4kA (= klasse 1) en de gelijke proef met 7kA (= klasse 2). (de norm vervangt de oude norm EN 50354)